top of page
Online diskussion

Support & Vanliga Frågor

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

 • Vad är LED-belysning och hur skiljer det sig från traditionell belysning?
  LED-belysning ( LIGHT EMITING DIODE) eller ledbelysning på "vardagsspråk" är en relativt ny elektronisk belysningsteknik som belönades med Nobelpriset år 2014. LED är inte baserat på värmeutveckling eller explosion av farliga gaser i kapslingar i form av lampor som glödlampor, metallhalogenlampor, lysrör, kompaktlysrör etc. LED är en halvledardiod. Den lyser (alstrar ljus) när ström passerar igenom dioden och avger 70% mindre värme och energi än en traditionell lampa.
 • Kan LED-belysning ersätta "vanliga" lampor?"
  Svar, ja till 100%. Det som är fantastiskt med LED-teknik är att det ger bättre ljusutbyte LUM/ Watt, det minskar energiförbrukningen upp till 80% och resulterar i enorma miljö- och ekonomivinster.
 • Är investeringen värt för LED belysning?
  Svar Ja 100%, Vi garanterar 5års funktionsgaranti och byte på platsgaranti, om LED belysningen går sönder och oftas investeringen (ROI) återbetalas inom 1-3 år som kunden kan känna sig trygg för investeringen.
 • Vad ska man tänka på vid upphanling av LED belysning?
  Vi har förenklat frågan för våra kunder med 7 st nyckelpunkter att tänka på vid upphandling som nedan: • Ljusflöde (LUM/W) • Ljuskvalitet (CRI eller Ra värdet för färgåtergivningen) • Miljövinster (CO2) • Installationssätt (CE-märkt) • Ljuskällans livslängd (L70) • Återbetalningstid (ROI) • Ljuskälla byte eller armaturbyte
 • Hur blir det med installation och CE märkningen i armaturer?
  LEDiA SWEDEN AB har tagit frågan på allvar! För att agera enligt legelverket och hänsvisningar från Elsäkerhetsverket och olika försäkringsbolag och har skaffat oss, CE märknings kopetens från "Intertek" för produkter och installationen etc med gällande EU försäkran etc. ( Ring och hör med oss)
 • Vinner man på att byta till LED belysning och samtidigt installera El laddstaioner till bilar?
  Svar, Ja Man lägger till överskott av återvunnenenergin från LEDbelysningen till El laddstaioner utan att byta el abunumanget "Amper säkringen" till fastigheten om det behövs? (Ring och hör med oss)
bottom of page