Edsbrogatan 1A, 752 28 Uppsala
Tel: 018 24 47 27

Villor

Vi använder oss av smarta montering system för solcellpaneler som en viktig del i anläggningen och undvika borra eller göra större ingrep på takkonstruktionen i första hand för att minimera läckage risker. Vi erbjuder även kostnadsfri taktvätt och takbesiktning, Om LEDIA installerar solcellanläggningen åt villor.

Villor

Vi använder oss av smarta montering system för solcellpaneler som en viktig del i anläggningen och undvika borra eller göra större ingrep på takkonstruktionen i första hand för att minimera läckage risker. Vi erbjuder även kostnadsfri taktvätt och takbesiktning, Om LEDIA installerar solcellanläggningen åt villor.